herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wydania postanowienia znak GK-I.6220.30.2013 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Grudziądz, 30-10-2013 r.

GK-I.6220.30.2013

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 października 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Pani Aleksandry Jaczun

Biuro Projektów Drogowych s.c.

ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń

działającej z upoważnienia: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu

ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

zawiadamiam strony

że zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), Prezydent Grudziądza w dniu 30 października 2013 r. wydał postanowienie znak
GK-I.6220.30.2013, o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz
z infrastruktur
ą towarzyszącą.

Otrzymują:

  1. Pani Aleksandra Jaczun, Biuro Projektów Drogowych s.c., ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń

  2. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

  3. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza

z dnia 30 października 2013 r. znak GK-I.6220.30.2013

  1. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze Obwieszczenia Prezydenta Grudziądza z dnia 30-10-2013 znak GK-I.6220.30.2013)

  1. a/a BK

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 30-10-2013 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2013 09:21