herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Grudziądz, 18-11-2013 r.

GK-I.6220.30.2013

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

zawiadamiam strony

że na wniosek: Pani Aleksandry Jaczun

Biuro Projektów Drogowych s.c.

ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń

działającego z upoważnienia; Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu

ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

w dniu 18 listopada 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

           Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Otrzymują:

  1. Pani Aleksandra Jaczun, Biuro Projektów Drogowych s.c., ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń

  2. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

  3. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 18 listopada 2013 r.
    znak GK-I.6220.30.2013

  4. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze Obwieszczenia)

  1. a/a BK

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 19-11-2013 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2013 11:42