herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej"

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”  określonego w „Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Hallera 1 w pokoju nr 25 lub nadesłać pocztą w terminie do 20 grudnia 2013 r.

Jednocześnie Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowej. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój  nr 225 lub 325) lub w Biurze Obsługi Interesantów (pokój nr 102) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do 20 grudnia 2013 r.

Szczegóły w załączeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierczak 27-11-2013 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierczak 08-01-2014 09:50