herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/14 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne. 2014-05-19 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, w celu zorganizowania happeningu z udziałem prof. Andrzeja Zybertowicza 2014-05-19 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, w celu zorganizowania happeningu wyborczego 2014-05-19 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-05-19 08:18
dokument ZARZĄDZENE NR 146/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2014-04-30 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta 3, zagospodarowanej ogródkiem przydomowym i pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-04-30 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-04-30 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa, zagospodarowanej ogródkami przydomowymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-04-30 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/14 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2014-04-30 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz 2014-04-29 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/14 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2014-04-29 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 36754 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2014-05-19 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 41834 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2014-05-19 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-04-30 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż okularów słonecznych 2014-05-19 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-05-19 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 13083 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2014-05-19 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 31399 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2014-05-19 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/14 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych gminy - miasto Grudziądz w zakresie realizacji dochodów 2014-04-29 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/14 w sprawie ustalania rabatów dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą biletomatów oraz telefonów komórkowych w Grudziądzu. 2014-04-29 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/14 w sprawie ustalania rabatów przy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla odbiorców hurtowych oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów 2014-04-29 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2014-04-29 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-19 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/14 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Norberta Markiela 2014-04-18 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2014-05-19 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/14 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2014-04-18 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/14 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2014-05-20 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/14 w sprawie ogłoszenia otwartego kokursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2014-04-18 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/14 w sprawie ustanowienia operatorów obsługi komisji obwodowych 2014-04-18 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-04-29 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/14 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Spółka z o.o. w Grudziądzu 2014-04-18 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu 2014-04-18 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2014-04-18 13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2014-04-18 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/14 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro 2014-04-18 13:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 115/14 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenie form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2014 roku 2014-04-18 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/14 w sprawie zatwierdzenia Planów pracy oraz Programów działalności na rok 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy Grudziądzkiego Centrum Caritas 2014-04-18 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2014-04-18 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-04-18 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-04-18 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-04-18 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2014-04-18 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-04-18 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/14 w sprawie odkupienia od MPGN Sp. z o.o. udziałów w Grudziądzkich Poręczeniach Kredytowych Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2014-04-18 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-04-18 12:55