herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2014-09-01 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-09-23 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/14 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2014-09-23 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji promocyjnej "SKOK UBEZPIECZENIA" 2014-09-01 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/14 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu 2014-09-08 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych 2014-09-01 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 2014-09-01 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulic Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-01 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tczewskiej, zabudowanej kioskiem typu RUCH oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-01 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00013489/6 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2014-09-01 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/14 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Grudziądzu 2014-09-01 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/14 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych w Grudziądzu 2014-09-01 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/14 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2014-09-10 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/14 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2014-09-10 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/14 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2014-09-10 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-01 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/14 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2014-09-01 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Grudziądzu 2014-09-01 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu 2014-09-01 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-09-23 13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 79-81, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2014-09-01 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulic Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-01 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulic Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-01 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-01 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/14 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-08-27 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2014-08-27 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-08-08 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności gruntowej 2014-08-08 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/14 w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego 2014-08-08 08:21