herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Malczewskiego przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2014-10-16 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Elbląskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-10-16 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-10-14 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-10-16 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-10-16 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-10-16 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/14 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarb Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 2014-10-16 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/14 w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu 2014-10-14 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2014-10-14 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-10-14 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" 2014-10-23 11:06
dokument ZARZĄDZENIE 390/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej 2014-10-14 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/14 w sprawie żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jesiennej 2014-10-14 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2014-10-14 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-10-14 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/14 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego - garażu nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 30a 2014-10-14 10:13
dokument ZARZĄDZNIE NR 385/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2014 rok 2014-10-14 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2014-10-14 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/14 w sprawie zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej obciążającego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy – miasto Grudziądz 2014-10-14 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/14 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z administracją zespoloną i niezespoloną oraz miejskimi służbami z terenu Grudziądza. 2014-10-23 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/14 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu 2014-09-18 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/14 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzoskwiniowej 2014-09-18 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-18 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-18 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-18 12:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-09-23 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Granicznej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-18 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 25-27 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-18 12:04
dokument ZARZADZENIE NR 373/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/14 z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania Biura Obsługi Projektu ds. realizacji projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2014-09-18 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-09-18 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-09-18 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-18 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-09-18 11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/14 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-09-18 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/14 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-09-18 11:39