herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/14 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-12-09 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/14 w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe odłączenie działek nr 16/1 i nr 16/6, obręb 161, KW TO1U/00005022/6 2014-12-02 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu 2014-12-02 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu 2014-12-02 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-12-09 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosmonautów, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-11-27 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-27 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-27 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-27 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-27 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-27 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-11-27 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2014-11-27 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/14 w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 2014-12-22 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/14 w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 2014-12-02 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-11-27 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/14 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Waryńskiego 2014-11-27 07:47
dokument ZARZĄDZNIE NR 455/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2014 rok 2014-12-09 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2014-11-27 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/14 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027 2014-11-27 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/14 w sprawie projektu budżetu na 2015 rok 2014-11-27 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-11-21 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-11-21 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-11-21 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/14 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Droga Kurpiowska 2014-12-02 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-11-21 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2014-11-21 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna, zabudowanej garażem oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-11-27 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna, zabudowanej pomieszczeniami gospodarczymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-11-27 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/14 zmieniające zarządzenie w sprawie realizowania przedsięwzięć przez gminne jednostki organizacyjne 2014-11-21 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-11-21 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2014-11-21 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/14 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu 2014-11-21 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2014-12-02 08:34