herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Separacja tworzyw sztucznych wraz z rozdzieleniem na frakcję lekka i ciężką oraz mielenie tworzyw w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 1/1 przy ulicy Maciejkowej 6 w Grudziądzu - inwestor LAURECE Rafał Mielniczuk z siedzibą przy ulicy Dębowej 26 w Grudziądzu .

Grudziądz, 18-03-2014 r.

GK-I.6220.16.2013.2014

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. Nr 267 z późn.zm.)

zawiadamia, że w dniu 18 marca 2014 r.

na wniosek: Pana Rafała Mielniczuka

                       LAURENCE, ul. Dębowa 26, 86-300 Grudziądz

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Separacja tworzyw sztucznych wraz z rozdzieleniem na frakcję lekka i ciężką oraz mielenie tworzyw w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 1/1 przy ulicy Maciejkowej 6 w Grudziądzu”.

 

    Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 20-03-2014 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Elwira Chodyna-Eriksson 15-09-2014 15:11