herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu o obiekty produkcyjno - magazynowe i techniczne wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu ulica Parkowa 56.


Grudziądz, 02-04-2014 r.

GK-I.6220.2.2014

 

 

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. Nr 267)

 

zawiadamia, że w dniu 02 kwietnia 2014 r.

 

na wniosek: Pana Andrzeja Schmidt

EKOTER Biuro Projektowo-Consultingowe

ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz

działającego z pełnomocnictwa: Schumacher Packaging - Zakład Grudziądz Sp. z o.o.

ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu o obiekty produkcyjno-magazynowe i techniczne wraz
z niezbędną infrastrukturą na terenie Schumacher Packaging - Zakład Grudziądz
Sp. z o.o. w Grudziądzu ulica Parkowa 56”,

 

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

( w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 02-04-2014 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Elwira Chodyna-Eriksson 02-04-2014 13:28