herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w obiekcie Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o. zlokalizowanych w Grudziądzu.

Grudziądz, 18-08-2014 r.

GK-I.6220.16.2014

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. Nr 267 z późn.zm.)

zawiadamia, że w dniu 14 sierpnia 2014 r.

na wniosek: Pani Bogumiły Zakrzewskiej

                   Wiertconsulting Sp. z o.o.

                                                                   ul. Trzebiatowska 29A, 60-432 Poznań  

działającej z upoważnienia: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

           Oddział w Gdańsku

           ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w obiekcie Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o. zlokalizowanych w Grudziądzu”.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 18-08-2014 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2014 12:28