herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Grudziądzu z dnia 20 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Grudziądza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Grudziądzu

z dnia 20 października 2014 r.

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej Grudziądza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Miejska Komisja Wyborcza na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przyznaje, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej Grudziądza, numery zarejestrowanym w wyborach do rad gmin listom kandydatów komitetów, które nie spełniły żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego.

1. Termin i miejsce losowania:

W dniu 20 października 2014 r. o godz. 16:30  w siedzibie Komisji: w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pok. 208, I p., zostaną przyznane, w drodze losowania, numery listom komitetów wyborczych.

 

2. Losowanie:

Wylosowane zostaną numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

3. Tryb przeprowadzenia losowania:

  1. do jednakowych kopert zostaną włożone kartki z numerami do wylosowania dla list uprawnionych komitetów, do innych kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych uczestniczących w losowaniu.
  2.  w jednym pojemniku zostaną umieszczone koperty z numerami, w drugim koperty z nazwami komitetów.
  3. osoba wyznaczona ze składu komisji dokona losowania numeru listy, a następnie nazwy komitetu, którego listy będą oznaczone wylosowanym numerem.
  4. wylosowany numer i nazwa komitetu zostaną odczytane, a wyjęte kartki z numerem i nazwą komitetu zszyte i stanowić będą dokumentację losowania.
  5. z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie stosownego komunikatu w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

 

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
 w Grudziądzu

(-)Tomasz Simiński-Stanny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 20-10-2014 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2014 12:06