herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” określonego w „Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 225 lub 325) lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r. 

Jednocześnie Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowej. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 225 lub 325) lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r.

Szczegóły w załączeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Żłobińska 18-12-2014 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2014 14:13