herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR IV/12/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz 2015-07-27 08:01
dokument UCHWAŁA NR IV/11/15 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego Rady Miejskiej Grudziądza w podróży służbowej 2015-07-27 08:00
dokument UCHWAŁA NR IV/10/15 w sprawie nadania nazwy ciągowi drogowemu na terenie miasta Grudziądza 2015-07-27 07:59
dokument UCHWAŁA NR IV/9/15 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-07-27 07:53
dokument UCHWAŁA NR IV/8/15 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę–miasto Grudziądz 2015-07-27 07:52
dokument UCHWAŁA NR IV/7/15 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 przy ul. Konarskiego 14 w Grudziądzu 2015-07-27 07:38
dokument UCHWAŁA NR IV/6/15 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 im. Jana Heweliusza przy ul. Droga Mazurska 2 w Grudziądzu 2015-07-27 07:31
dokument UCHWAŁA NR IV/5/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu 2015-07-27 07:28
dokument UCHWAŁA NR IV/4/15 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka przy ul. Narutowicza 6 w Grudziądzu 2015-07-27 07:27
dokument UCHWAŁA NR IV/3/15 w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy - miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2015 2015-07-27 07:22
dokument UCHWAŁA NR IV/2/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027 2015-07-27 07:19
dokument UCHWAŁA NR IV/1/15 w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-07-27 07:15