herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

V sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 25 lutego 2015 r.

Grudziądz, 11 luty 2015 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

V  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1.Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z III sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz;

4Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok;

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027;

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2015 rok;

7. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i  stałych komisji Rady Miejskiej Grudziądza i ustalenia zakresów ich działania;

8. Uchwała w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza;

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu;

10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Gen. Grota-Roweckiego;

12. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku”;

13. Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;

14. Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów;

15. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2;

16. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2;

17. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2;

18. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2;

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu;

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz;

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015”;

22.  Interpelacje;

23.  Zapytania i wolne głosy;

24. Zakończenie obrad.                                            

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 11-02-2015 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 19-02-2015 08:52