herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 214/18 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 214/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

 

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), § 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LV/42/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego (zmiana: Uchwała Nr XVIII/6/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 lutego 2016 r.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zobowiązuje się naczelników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz dyrektorów jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2019 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych i projektowania wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok oraz harmonogram prac planistycznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na 2019 rok zgodnie z Załącznikami od Nr 3 do Nr 13.

§ 5. Założenia określone w niniejszym Zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Prezydenta Grudziądza.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 12-07-2018 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 10:07