herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 372/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 372/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 4 września 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam,co następuje:

       § 1. W Zarządzeniu Nr 323/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego w dniu 7 czerwca 2019 r.:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1

Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej

XXXI Zjazd Kawalerzystów

17.000,00 zł

2

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Toruniu

Tylko nie mów nikomu– historia pewnego dokumentu

3.500,00 zł

3

Fundacja Piotra z Grudziądza

V Festiwal Muzyki Dawnej
im. Piotra z Grudziądza – Nowa Muzyka Dawna

15.000,00 zł

Razem

35.500,00 zł

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 06-09-2019 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-09-2019 12:09