herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 371/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2019-09-12 14:49
ZARZĄDZENIE NR 370/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na udziale grudziądzkiej drużyny w rozgrywkach ligowych Superligi mężczyzn w tenisie stołowym 2019-09-06 09:30
ZARZĄDZENIE NR 369/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na wspieraniu przygotowania grudziądzkich zawodników będących członkami kadry narodowej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 r. 2019-09-06 08:06
Zarządzenie Nr 390/2019 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 września 2019 rokuw sprawie powołania składu Rady NadzorczejGrudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A. z siedzibą w Grudziądzu 2019-09-20 10:15
ZARZĄDZENIE NR 375/19 w sprawie ustalenia sposobu obsługi finansowej przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych 2019-09-17 13:21
ZARZĄDZENIE NR 376/19 zmieniające Zarządzenia Nr 369/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do składania oświadczeń woli. 2019-09-17 13:20
ZARZĄDZENIE NR 384/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2019-09-17 13:04
ZARZADZENIE NR 373/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-09-13 10:51
ZARZĄDZENIE NR 383/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-09-12 15:25
ZARZĄDZENIE NR 374/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2019-09-11 14:57
ZARZĄDZENIE NR 378/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2019-09-10 16:03
ZARZĄDZENIE NR 377/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-09-10 16:02
ZARZĄDZENIE NR 372/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-09-06 11:39