herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 387/19 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR 387/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 września 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród

Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 

 

Na podstawie § 5 uchwały Nr XLVII/92/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009 r. Nr 132, poz. 2358, zmiana: Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 4658) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w składzie:

  1. Szymon Gurbin – Wiceprezydent Grudziądza – Przewodniczący,
  2. Kamila Melkowska-Lemke – Dyrektor Wydziału Edukacji,
  3. Róża Lewandowska - Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej,
  4. Edyta Ogonowska – radna, członek Komisji Edukacji Rady Miejskiej,
  5. Barbara Bejger - przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” (w przypadku nieobecności – Henryk Sokołowski),
  6. Ewa Jędrzejewska-Sierant - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego (w przypadku nieobecności – Barbara Grajczak-Migawa lub Marek Grzebieniewski),
  7. Damian Dziatkowiak – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego Solidarność – Oświata.

 

§ 2.  Komisja wymieniona w § 1 rozpatrywać będzie wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w tym nauczycieli, którym powierzono funkcję kierowniczą zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 401/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli (zmiana: Zarządzenie Nr 342/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 września 2018 r.).

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 23-09-2019 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-10-2019 09:42