herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 170/20 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaśminowej

ZARZĄDZENIE Nr 170/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 27 maja 2020 r.       

w sprawie nabycia na rzecz gminy –  miasto Grudziądz nieruchomości położonej

w Grudziądzu  przy ulicy Jaśminowej

            Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nabyć na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaśminowej, oznaczonej jako działka nr 38/1 w obrębie 160 o powierzchni 0,0178 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00057368/2,  na cele komunikacyjne – pod pasa drogowy drogi lokalnej (ul. Jaśminowa i fragment ul. Bluszczowej).

           § 2. Cena nabycia nieruchomości określonej w § 1 została uzgodniona z właścicielami w drodze negocjacji.

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

            § 4.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 18-06-2020 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 18-06-2020 13:26