herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IX 2018 - 2 miesiące przed końcem kadencji Tomasz Kopczyński 2018-10-19 12:41:50
ZARZĄDZENIE NR 365/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:34:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja.Załącznik do Zarządzenia nr 366/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:33:41
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja.Załącznik do Zarządzenia nr 366/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:28:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja.Załącznik do Zarządzenia nr 366/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:27:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr365/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:25:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 367/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:24:26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 367/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:23:11
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 367/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:22:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 367/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:21:26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr365/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:20:23
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr365/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 12:20:08
Sprawozdanie Rb - Z III kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-10-19 12:10:55
Sprawozdanie Rb - NDS III kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-10-19 12:10:41
Sprawozdanie Rb - N III kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-10-19 12:10:25
Sprawozdanie Rb - 28S III kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-10-19 12:10:09
Sprawozdanie Rb - 27S III kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-10-19 12:09:50
ZARZĄDZENIE NR 373/18 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Milena Kubik 2018-10-19 10:40:24
ZARZĄDZENIE NR 373/18 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Milena Kubik 2018-10-19 10:39:30
ZARZĄDZENIE NR 365/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:24:27
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Milena Kubik 2018-10-19 10:22:16
ZARZĄDZENIE NR 365/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:14:50
ZARZĄDZENIE NR 365/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:14:05
ZARZĄDZENIE NR 365/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:13:20
ZARZĄDZENIE NR 366/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:07:16
ZARZĄDZENIE NR 366/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:07:03
ZARZĄDZENIE NR 367/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:05:39
ZARZĄDZENIE NR 367/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:05:02
ZARZĄDZENIE NR 367/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:03:29
ZARZĄDZENIE NR 367/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:02:39
ZARZĄDZENIE NR 367/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 10:02:19
INFORMACJA Na podstawie art.7d pkt1, art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j. z dnia 2017.11.14), Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 09:47:43
INFORMACJA Na podstawie art.7d pkt1, art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j. z dnia 2017.11.14), Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 08:53:02
ZARZĄDZENIE NR 369/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 08:51:04
ZARZĄDZENIE NR 369/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 08:50:38
ZARZĄDZENIE NR 364/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-10-19 08:49:25
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu Anna Pawłowska 2018-10-19 08:36:06
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu Anna Pawłowska 2018-10-19 08:35:21
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu Anna Pawłowska 2018-10-19 08:34:22
KONKURS - Opracowanie szczegółowej wizualizacji przestrzennej 3D (film i zdjęcia) i multimedialnej celem utworzenia Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży OGNIK, obrazującego zagrożenia i skutki związane z pożarami Magdalena Walczak 2018-10-18 15:24:36