Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 162/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:33:14
ZARZĄDZENIE NR 164/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cichej 4, zabudowanej domem letniskowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:29:45
ZARZĄDZENIE NR 163/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:28:52
ZARZĄDZENIE NR 161/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:28:30
ZARZĄDZENIE NR 156/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:27:41
ZARZĄDZENIE NR 155/19 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:27:22
ZARZĄDZENIE NR 153/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:26:20
ZARZĄDZENIE NR 152/19 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:25:59
ZARZĄDZENIE NR 144/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:22:45
ZARZĄDZENIE NR 154/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:21:30
ZARZĄDZENIE NR 149/19 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa 3a Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:18:23
ZARZĄDZENIE NR 149/19 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa 3a Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:17:56
ZARZĄDZENIE NR 148/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00028400/7 na rzecz gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:17:39
ZARZĄDZENIE NR 142/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:14:11
ZARZĄDZENIE NR 141/19 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:12:34
ZARZĄDZENIE NR 140/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:12:05
ZARZĄDZENIE NR 139/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:05:55
ZARZĄDZENIE NR 137/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:05:32
ZARZĄDZENIE NR 136/19 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2018 rok Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:04:55
ZARZĄDZENIE NR 135/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:03:52
ZARZĄDZENIE NR 134/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:02:42
ZARZĄDZENIE NR 133/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw osób niepełnosprawnych Tomasz Kopczyński 2019-04-19 12:01:41
ZARZĄDZENIE NR 132/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Promocji Gospodarczej Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:58:57
ZARZĄDZENIE NR 131/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:58:34
ZARZĄDZENIE NR 130/19 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. Budowa węzła multimodalnego, przebudowa infrastruktury tramwajowej i drogowej dla potrzeb transportu publicznego oraz zakup taboru tramwajowego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:58:10
ZARZĄDZENIE NR 129/19 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:56:18
ZARZĄDZENIE NR 128/19 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:55:55
ZARZĄDZENIE NR 127/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:55:35
ZARZĄDZENIE NR 124/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:53:59
ZARZĄDZENIE NR 125/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:52:49
ZARZĄDZENIE NR 124/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:52:24
ZARZĄDZENIE NR 123/19 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa 3a Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:51:51
ZARZĄDZENIE NR 122/19 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 56a Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:51:27
ZARZĄDZENIE NR 121/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:51:00
ZARZĄDZENIE NR 119/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:33:18
ZARZĄDZENIE NR 118/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza – Oficera Rowerowego Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:32:56
ZARZĄDZENIE NR 117/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bora Komorowskiego, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:32:42
ZARZĄDZENIE NR 116/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:32:05
ZARZĄDZENIE NR 115/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:31:03
ZARZĄDZENIE NR 114/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-04-19 11:30:13