herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 r. Katarzyna Wiśniewska 2020-08-06 15:13:31
Wydział Funduszy Europejskich Tomasz Kopczyński 2020-08-06 14:04:34
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Kopczyński 2020-08-06 10:55:49
ZARZĄDZENIE NR 279/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00020709/7 na rzecz gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-08-06 10:19:26
ZARZĄDZENIE NR 281/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-08-06 10:17:14
IV 2020 - roczne Tomasz Kopczyński 2020-08-06 09:37:37
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-08-06 09:05:09
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, zielenią leśną i Jeziorem Wielkim Rudnickim w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-08-06 09:04:24
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, zielenią leśną i Jeziorem Wielkim Rudnickim w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-08-06 09:01:58
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 08.08.2020 r. Krzysztof Hermański 2020-08-06 09:01:51
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-08-06 08:35:39
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-08-06 08:34:46
Komisja sportu - 7 sierpnia 2020 r. Anna Obuchowska 2020-08-06 08:19:49
Komisja sportu - 7 sierpnia 2020 r. Anna Obuchowska 2020-08-05 13:07:58
Dostawa artykułów akwarystycznych dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu. Beata Dudziak 2020-08-05 12:58:20
Dostawa artykułów akwarystycznych dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu. Beata Dudziak 2020-08-05 12:57:49
Dostawa artykułów akwarystycznych dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu. Beata Dudziak 2020-08-05 12:57:12
Dostawa artykułów akwarystycznych dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu. Beata Dudziak 2020-08-05 12:56:54
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów Tomasz Kopczyński 2020-08-05 11:31:35
ZARZĄDZENIE NR 247/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-05 11:11:31
ZARZĄDZENIE NR 247/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-05 11:11:04
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-05 10:38:58
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-05 09:29:19
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-05 09:25:43
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-05 09:10:02
Dostawa drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-08-05 08:00:16
V 2020 - roczne Tomasz Kopczyński 2020-08-05 07:50:54
Statut Tomasz Kopczyński 2020-08-05 07:34:48
Statut Tomasz Kopczyński 2020-08-05 07:30:10
Miejski Rzecznik Konsumentów Tomasz Kopczyński 2020-08-04 15:22:22
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejscami parkingowymi, billboardem reklamowym oraz zadaszeniem nad strefą dostaw, na działkach nr 11/260, 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-08-04 10:32:06
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejscami parkingowymi, billboardem reklamowym oraz zadaszeniem nad strefą dostaw, na działkach nr 11/260, 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-08-04 10:31:17
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 4 sierpnia 2020r. decyzji nr 37/2020 dla inwestycji, polegającej na na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku inernatu OSiW w Grudziądzu przy ul. Parkowej 18, w którym pomieszczenia dotychczas użytkowane jako warsztat elektryczny i pomieszczenia biurowe zostaną przeznaczone na warsztat fryzjerski. Planowana inwestycja dotyczy działki nr 20/2 w obrębie 90, położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 18 w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-08-04 10:23:13
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - główny ksiegowy w Szkole Podstawowej Nr 8 w Grudziądzu Monika Opala 2020-08-04 10:09:18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - główny ksiegowy w Szkole Podstawowej Nr 8 w Grudziądzu Monika Opala 2020-08-04 10:07:28
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-08-04 09:55:56
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-08-04 09:53:33
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-08-04 09:53:22
IV 2020 - roczne Tomasz Kopczyński 2020-08-04 08:30:44
ZARZĄDZENIE NR 258/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2020-08-04 08:28:55