herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2016-03-07 12:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-03-21 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-03-07 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-03-07 12:35
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 30/2015 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2016-05-18 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/16 w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2016-03-07 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/16 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2016-03-07 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2016-03-07 12:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/16 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-03-07 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-03-07 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" 2016-03-07 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/16 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Miłej 2 2016-03-07 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2016-03-07 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2016-03-07 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2016-03-07 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/16 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-07 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2016-03-07 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/16 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2016-03-07 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/16 w sprawie ustalania rabatów dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą biletomatów oraz telefonów komórkowych w Grudziądzu. 2016-02-22 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/16 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 5. 2016-02-19 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00014772/4 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2016-02-19 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/16 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-19 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie obciążenia w rozporządzaniu nieruchomością położoną w Grudziądzu przy ul. Garnizonowej 16 2016-02-22 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/16 ANULOWANE 2016-02-24 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego / Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-19 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego / Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-19 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-19 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego / Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-19 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2016-02-19 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kasprowicza, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-02-19 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" 2016-02-19 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jagiełły, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-19 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2016-02-19 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2016-02-19 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/16 w sprawie nadania upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w zakresie dochodzenia należności dotyczących strefy płatnego parkowania oraz należności związanych z zajęciem pasa drogowego 2016-02-22 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna, zagospodarowanej ogródkiem przydomowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-19 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/16 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1997 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2016-02-22 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/16 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2016-02-19 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/16 w sprawie zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2016-02-18 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2016-02-18 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/16 w sprawie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu za 2014 rok 2016-02-18 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia. 2016-02-18 14:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa zabudowanej trzema pomieszczeniami gospodarczymi oraz częściowo przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-18 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2016-02-18 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/16 w sprawie powołania Komisji Doraźnej do wyłonienia kandydatów na członków Grudziądzkiej Rady Seniorów 2016-02-19 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-18 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Moniuszki 12, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-02-18 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/16 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2016-02-22 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-02-22 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-02-18 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/16 w sprawie nadania upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w zakresie dochodzenia należności dotyczących strefy płatnego parkowania oraz należności związanych z zajęciem pasa drogowego 2016-02-22 09:20