herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-08-18 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/16 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 z przeznaczeniem na cele oświatowe. 2016-08-18 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-08-18 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-08-18 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/16 w sprawie ustalenia zasad postępowania w sprawach o eksmisję oraz wypłaty odszkodowań przez gminę miasto Grudziądz za nie dostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego 2016-08-18 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/16 w sprawie oddania dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-08-18 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/16 zmieniające Zarządzenie Nr 261/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-08-18 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/16 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) 2016-08-18 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/16 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2016-08-18 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/16 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2016-08-18 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/16 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2016-08-18 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/16 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2016-08-18 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-08-18 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-09-12 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-08-09 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu 2016-08-09 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu 2016-08-09 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/16 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na potrzeby KAM-KAR s.c. K.Sławnicka, K. Turowska z siedzibą Biały Bór k/Grudziądza oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-08-09 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-09 09:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-09 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-09 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-09 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 9 w Grudziądzu 2016-07-29 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2016-07-29 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 6 w Grudziądzu 2016-07-29 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Grudziądzu 2016-07-29 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Grudziądzu 2016-07-29 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu 2016-07-29 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Grudziądzu 2016-07-29 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu 2016-07-29 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu 2016-07-29 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00033104/0 na rzecz Skarbu Państwa 2016-07-29 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00035484/1 na rzecz Skarbu Państwa 2016-07-29 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności gruntowej 2016-07-29 07:34
dokument ZARZĄDZENIE 262/16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu procedur w zakresie wymiaru podatków, kontroli podatkowej, poboru, ewidencji, windykacji i egzekucji dochodów publicznoprawnych i cywilnoprawnych 2016-08-08 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-07-28 15:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2016-07-28 15:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/16 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2016-07-28 15:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/16 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2016-07-28 15:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2016-07-28 15:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2016-07-28 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/16 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2016-07-28 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/16 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-07-28 15:01