herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/16 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-10-19 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/16 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do składania oświadczeń woli 2016-10-19 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2016-10-19 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-10-19 10:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 377/16 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych SA Oddziału Gospodarowania w Gdańsku przez gminę – miasto Grudziądz lokali mieszkalnych 2016-10-19 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/16 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wiewiórki gm. Płużnica 2016-10-19 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2016-10-19 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-10-19 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/16 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Mieszka I - Sybiraków 2016-10-19 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-10-19 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Pułaskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/16 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-10-19 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok." 2016-10-19 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gen. Józefa Smoleńskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego 55 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2016-10-19 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-10-19 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego 37 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-10-19 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2016-10-19 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/16 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do składania oświadczeń woli 2016-10-19 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2016-10-19 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-10-19 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/16 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera 2016-10-19 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/16 w sprawie oddania w najem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sobieskiego 11, zabudowanej budynkiem szkoły oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2016-10-19 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2016-10-19 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-10-19 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna oraz ustalenia stawki czynszu 2016-09-12 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2016-09-12 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-09-12 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosmonautów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-09-12 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/16 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2016-09-14 08:34