herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/86/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 2008-10-24 12:27
dokument Uchwała Nr XXV/85/08 w sprawie powołania członka Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2008-10-23 12:44
dokument Uchwała Nr XXV/84/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Grudziądza. 2008-10-23 12:38
dokument Uchwała Nr XXV/83/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Rządz 2008-10-23 10:47
dokument Uchwała Nr XXV/82/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej 2008-10-23 10:20
dokument Uchwała Nr XXV/81/08 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2008-2013 2009-01-06 12:50
dokument Uchwała Nr XXV/80/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2008-10-22 15:09
dokument Uchwała Nr XXV/79/08 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy - miasto Grudziądz na 2008 i 2009 rok na realizację projektu "Wyposażenie pracowni hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2008-10-22 15:05
dokument Uchwała Nr XXV/78/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położnej w Białym Borze na rzecz Powiatu Grudziądzkiego 2008-10-22 15:01
dokument Uchwała Nr XXV/77/08 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2008-10-22 14:52
dokument Uchwała Nr XXV/76/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. 2008-10-21 15:18
dokument Uchwała Nr XXV/75/08 w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu przy ul. Hallera 37. 2008-10-21 15:08
dokument Uchwała Nr XXV/74/08 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tuszewo ograniczony ulicami Drogą Kurpiowską, Drogą Graniczną, Waryńskiego, Łyskowskiego i projektowaną obwodnicą 2008-10-21 13:34
dokument Uchwała Nr XXV/73/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera, Rejtana i linią kolejową 2009-09-08 12:32
dokument Uchwała Nr XXV/72/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owczarki Wschodnie" obejmującego teren ograniczony linią kolejową Grudziądz – Malbork oraz granicą administracyjną miasta 2008-10-20 14:44
dokument Uchwała Nr XXV/71/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok. 2008-10-20 14:28