herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/17 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-03-13 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Małogroblowej, przeznaczonej na cele handlowo-usługowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-03-13 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/17 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2017-03-14 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna z przeznaczeniem na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia Jacht Klub Rudnik w Grudziądzu 2017-03-13 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. restrukturyzacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2017-03-14 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-03-13 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2017-03-13 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2017-03-13 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/17 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1998 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2017-03-14 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-03-13 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Królewskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-03-13 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 71 /17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-03-13 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-03-13 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/17 w sprawie obniżenia o 50% opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2017-03-13 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/17 w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2017-03-13 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) 2017-03-13 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-03-13 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/17 w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu opracowania dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023" 2017-03-14 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/17 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2017-03-14 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2017-03-13 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/17 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2017-03-14 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2017-03-13 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/17 zmieniające zarządzenie Nr 56/17 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonej do zbycia 2017-03-17 12:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2017-03-13 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2017-03-13 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-03-13 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonej do zbycia. 2017-03-13 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonej do zbycia. 2017-03-13 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-03-13 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie w 2017 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia uzależnień 2017-03-13 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/17 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" 2017-03-13 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-03-13 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/17 w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2017-02-03 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-03-13 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-03-13 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/17 w sprawie wzoru Grudziądzkiej Karty Seniora i znaku "Tu honorujemy Grudziądzką Kartę Seniora" 2017-03-13 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-03-13 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/17 w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji 2017-03-13 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-03-13 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-03-13 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-03-13 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-03-17 12:13