herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 5 kwietnia 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz"

Grudziądz, dnia 5 kwietnia 2017 roku

 

GK-I.602.3.2017

OBWIESZCZENIE
 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz”

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz”.

W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Prezydent Grudziądza zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismem znak: GK-I.602.3.2017 z 09.03.2017 roku) oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (pismem znak: GK-I.602.3.2017 z 09.03.2017  roku) o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji ww. dokumentu.

W odpowiedzi na ww. wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismem znak: WOO.410.128.2017.MD1 z dnia 23.03.2017 roku) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy (pismem znak: NNZ.9022.1.128.2017 z dnia 20.03.2017 roku) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz”.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, a w szczególności charakter działań przewidzianych w aktualizacji przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, a także to, że dokument ten dotyczy obszaru w granicach jednej gminy i stanowi modyfikację już przyjętego dokumentu a działania w nim ujęte powiązane są z działaniami określonymi w dokumentach nadrzędnych - odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (www.bip.grudziadz.pl).
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 05-04-2017 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Schulz 05-04-2017 13:22