herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa oraz odmowie udzielnia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 8 (dz. nr 20/16, obr. 106) w Grudziądzu 2018-11-29 07:50
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Stobeusza (dz. nr 56/14, obr. 098) w Grudziądzu 2018-11-28 09:07
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Droga Pomorska w Grudziądzu 2018-11-22 13:24
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja 1-3 (dz. nr 28/5, obr. 014) w Grudziądzu 2018-11-29 07:51
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 8 w Grudziądzu 2018-11-07 10:02
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kopernika 2 (dz. nr 38/43, obr. 101) w Grudziądzu 2018-11-29 07:52
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Kołłątaja 1-3 w Grudziądzu 2018-10-26 08:27
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postepowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ul. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu 2018-10-16 08:41
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla ELDOM Sp. z o.o. 2018-10-16 08:36
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. J. III Sobieskiego (dz. nr 2/81, obręb 132) w Grudziądzu 2018-10-10 09:02
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy przy ul. Piłsudskiego 11 w Grudziądzu 2018-09-07 09:27
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Nauczycielskiej 12 (dz. nr 21/574, obr. 118) w Grudziądzu 2018-09-06 14:24
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 30 sierpnia 2018 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-09-03 07:52
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o wydaniu postanowienia z dnia 29 sierpnia 2018 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2018-09-03 07:49
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-08-10 10:35
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-07-26 10:15
- KATALOG -
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 17 lipca 2018 nr. deczyji zezwalajacej na usunięcie drzewa gatunku jarzab pospolity z terenu nieruchomości przy ul. Elbląskiej 2 w Grudziądzu 2018-07-18 13:06
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Kustronia 5 w Grudziądzu 2018-07-12 12:02
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości przy ul. Hubala 1 w Grudziądzu 2018-07-12 11:35
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji odmawiajacej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego przy ul. Warszawskiej (dz. nr 21/601, obręb 118) w Grudziądzu 2018-04-20 12:21
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Droga Kujawska 1 (dz. nr 157/56, obr 141) w Grudziądzu 2018-03-26 13:40
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Droga Kujawska 1 (dz. nr 157/56, obręb 141) w Grudziądzu. 2018-03-15 13:19
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomosci przy ul. Hallera 54-58 w Grudziądzu 2018-02-14 13:56
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomosci przy ul. Korczaka 27 w Grudziądzu 2018-02-02 08:11
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji na usuniecie drzew rosnacych na terenie nieruchomosci przy ul. Warszawskiej 17 (dz. nr 21/601, obręb 118) w Grudziądzu 2018-02-01 11:42
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dot. wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Hallera 54-58 w Grudziądzu. 2018-01-31 07:41
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/601, obreb 118 zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 17 w Grudziądzu. 2018-01-19 13:53
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Korczaka 27 2018-01-12 09:03
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni "auto spa Robert Krawiecki" przy ul.Narutowicza w Grudziądzu 2017-12-18 09:28
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Hermana wód opadowych i roztopowych oraz ścieków z myjni samochodowych zlokalizowanych na terenie bazy PKS Grudziądz Sp. z o.o. 2017-12-14 15:14
Informacja o wszczęciu postepowania na wniosek Global - Bet w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - 4 stawów rybnych do produkcji ogrodniczej 2017-12-14 14:31
informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zakłądu Unia sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów technologicznych z istniejącej studni zlokalizowanej na terenie zakałdu (dz. nr 11/1, obręb 133) w Grudziądzu 2017-12-14 10:57
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew z terenu nieruchomosci przy ul. Korczaka 5 w Grudziądzu 2017-12-12 13:16
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa przy ul. Jackowskiego 44 9dz. nr 6, obr 106) w Grudziądzu 2017-12-11 13:38
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby podlewania upraw działkowych dla ROD "Energetyk" 2017-12-05 14:20
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb podlewania upraw dla ROD "HYDROGEOWIERT" przy ul.Polnej 2017-12-05 07:45
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 1 w Grudziądzu 2017-11-22 13:47
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Królewskiej 8 w Grudziądzu 2017-11-22 13:41
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew z terenu nieruchomosci przy ul. Hallera 54-58 w Grudziądzu 2017-11-21 09:12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Grudziądza W sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Hallera 54-58 2017-11-06 13:31
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Królewskiej 8. 2017-11-06 13:22
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Wyzwolenia 1. 2017-11-06 13:21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew z terenu nieruchomosci przy ul. Legionów 79 - 81 w Grudziądzu 2017-10-12 14:28
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądza - aktualizacja" 2017-10-05 13:53
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych przy ul. Legionów 79-81 w Grudziądzu 2017-09-28 15:15
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 21 sierpnia 2017 r. zawiadamiające wszystkie strony, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja. 2017-08-25 08:13
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Tarpnieńskiego wód opadowych z terenu Poczty Polskiej przy ul.Łyskowskiego w Grudziądzu 2017-08-16 07:22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na ternie przy ul. Piotra Skargi 7 w Grudziądzu 2017-08-07 10:11
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postepowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Piotra Skargi 7 w Grudziądzu. 2017-07-20 07:32
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w srawie informacji o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa przy ul. Sobieskiego 32 w Grudziądzuu 2017-07-18 09:47
OBWIESZCZENIE o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie prowadzonego na wniosek Zarządu Dróg Miejskich 2017-07-13 12:26
Obwieszczenie Prezydenta Grudziadza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ul. Sobieskiego 32 w Grudziadzu. 2017-06-22 11:38
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dot. wydania zezwolenia na usunięcie dzrew i krzewów rosnących przy ul. Hubala 1 w Grudziądzu 2017-06-14 15:17
OBWIESZCZENIE z dnia 6 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Droga Mazurska 8 w Grudziądzu 2017-06-07 13:32
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Tarpnieńskiego wód opadowych lub roztopowych z parkingów o dachów obiektów zlokalizowanych przy ul.Rapackiego 19 2017-05-29 11:59
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawieraących substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni i pawilonów handlowych przy ul.Rapackiego 19. 2017-05-29 11:58
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Droga Mazurska 8a-d w Grudziądzu 2017-05-19 13:58
Informacja w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ruruciągu na terenie dz. nr 45/1 obreb 162, położonej przy ul. Różanej w Grudziądzu. 2017-04-26 10:17
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MWiO ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z dwóch myjni samochodowych przy ul.Magazynowej w Grudziądzu 2017-04-20 08:14
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 5 kwietnia 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz" 2017-04-05 13:22
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze Stacji Paliw LOTOS 2017-03-23 12:38
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ul. Sobieskiego 40 w Grudziądzu. 2017-03-20 11:46
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ul. Sobieskiego 13 w Grudziądzu. 2017-03-20 11:45
Informacja o wszęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej przy ul. Kalinkowej 2017-03-20 11:44
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ul. Moniuszki 22 - 28 w Grudziądzu. 2017-03-13 11:08
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na zmianie sposobu użytkowania obiektów Laboratorium Fotograficznego CEWE Sp. z o.o. przy ul. Droga Mazowiecka 23 w Grudziądzu na zakład recyklingu tworzyw sztucznych LAURENCE Rafał Mielniuczuk w Grudziądzu. 2017-02-20 07:52
Informacja o wszczęciou postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Grudziądzkiego na odwodnienie drogi powiatowej nr 1378C na odcinku Grudziądz-Gać. 2017-02-07 09:03
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Zakład Produkcyjny SITS INDUSTRY Sp. z o.o. w Grudziądzu na działkach nr 5/7 i 5/10 przy ulicy Droga Kurpiowska/Droga Graniczna w Grudziądzu" na terenie działek nr: 5/7 i 5/10 ? obręb 18 w Grudziądzu. 2017-01-24 13:35
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla Usługi Asenizacyjne Karolina Kocieniewska z siedzibą przy ulicy Droga Graniczna 29, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz 2017-01-11 09:53
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich ?PUM? Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Cegielnianej 4, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz. 2017-01-11 09:51
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz. 2017-01-11 09:49
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej przy ul.Wyspiańskiego 27 2017-01-10 12:55
Obwieszczenie SKO 2016-12-23 10:03
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakłąd Produkcyjny SITIS INDURSY Sp. z o.o. w Grudziadzu na działkach nr 5/7 i 5/8 obręb 18 przy ul. Droga Kurpiowska/ Droga Graniczna w Grudziądzu.przy ul. Droga 2016-12-14 14:20
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki na Kanale Trynka w ciągu ulicy Lipowej w Grudziądzu 2016-11-29 07:45
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. dot. ?Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy-miasto Grudziądz? . 2016-11-24 14:41
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 20/1, 20/4, 20/5 obręb 159 gmina-miasto Grudziądz. 2016-11-22 11:26
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji MWiO ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 2016-11-21 09:48
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki przez rzekę Maruszę na terenie dz. nr 35, obręb 122 w Grudziądzu. 2016-11-03 13:41
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odwadnianie ścieżki rowerowej i drogi w ulicy Jaśkółczej 2016-10-28 07:43
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odwodnienie ścieżki rowerowej i drogi w ulicy Dębowej 2016-10-28 07:42
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie udzielenia dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul.Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego. 2016-10-28 07:40
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni na terenie ROD "Nad Rudniczanką" na potrzeby podlewania upraw działkowych 2016-10-14 13:01
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych odwadniających drogę i ścieżkę rowerową oraz wprowadzanie ścieków do rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Waryńskiego w Grudziądzu 2016-10-14 12:16
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 4 stawów rekreacyjnych w rejonie ulicy Miłoleśnej 2016-09-27 08:26
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 4 zbiorników ziemnych, 12 wylotów kanalizacyjnych i wprowadzanie wód opadowych do urządzeń wodnych 2016-09-27 08:24
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na usługowy wraz z jego przebudową oraz rozbudową przy ulicy Lipowej 9 w Grudziądzu. 2016-09-14 15:20
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2016-08-24 13:30
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu dotyczące uchylenia w całości decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Grudziądza przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy skrzyżowaniu ulic Kwidzyńskiej i Paderewskiej w Grudziądzu 2016-08-24 09:03
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz" 2016-08-18 10:43
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Tarpno za pomocą jazu na Kanale Trynka 2016-08-02 15:09
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Rządz za pomocą zastawki na rzece Maruszy 2016-08-02 15:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Tarpno za pomocą jazu na Kanale Trynka 2016-08-02 14:59
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb gospodarczych ogrodu ze studni zlokalizowanej na terenie dz.nr 1/8, obreb 135 w Grudziądzu. 2016-08-02 12:40
Podjęcie zawieszonego postanowieniem Prezydenta Grudziądza z dnia 1 czerwca 2016 roku, znak GK-I.6220.7.2016 postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja". 2016-08-02 13:16
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych z zakładu POLMLEK Grudziadz Sp. z o.o. 2016-07-28 15:11
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12 lipca 2016 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz" 2016-07-12 11:41
Zawiadomienie o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie na wniosek z dnia 03 sierpnia 2015 r. Pani Joanny Łukaszewskiej, firma Lacerta Analizy Środowiskowe, ul. 10 lutego 33, pokój 511, 81-364 Gdynia, działającej z pełnomocnictwa: Pianti Harvest & Weinberger Capital Support Sp. z o.o., ul. Norwida 2/211, 80-280 Gdańsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacji zakładu recyklingu ? termokatalicznego przetwarzania odpadów sztucznych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 261/8 w Grudziądzu. 2016-07-01 12:43
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa istniejących zabudowań produkcyjno-magazynowych na terenie Zakładu Produkcji Cukierniczej WISŁA, na działkach nr 24/58, 24/60, 24/62, 24/64, 24/65, 24/85, 24/88, 24/90, 24/101 obręb 138 w Grudziądzu przy ulicy Por. Krzycha 1. 2016-07-01 12:40
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rumowiska wleczonego ? piasku z koryta rzeki Wisły z czterech pól w km 831+900-832+000, 833+530-833+630, 835+270-835+370, 835+650-835+750 o powierzchni 3.000 m2 każda, razem 12.000 m2, z przeładunkiem na brzegu w prawym km 832+850. 2016-06-10 07:52
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja? na środowisko. 2016-06-01 09:00
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie "Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy - miasto Grudziądz" 2016-06-01 07:45
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 18 maja 2016 r. znak GK-I.6220.7.2016, o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja?, oraz ustaleniu zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia. 2016-05-20 07:35
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby podlewania upraw w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im.Elizy Orzeszkowej przy ul.Polnej w Grudziądzu 2016-05-11 13:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja". 2016-04-28 08:43
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Składu Opału w Grudziądzu ul. Dębowa (dz. nr 126 i 127/1 obr 155) do ziemi (studnie chłonne). 2016-04-26 12:05
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z Wytwórni Octu i Majonezu OCETIX 2016-03-23 13:38
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z Grudziądzkiej Spóldzielni Mleczarskiej w Grudziądzu 2016-03-17 08:29
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o sprostowaniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód Kanalu Głównego w km 0+800 za pomocą istniejącej budowli piętrzącej (zwanej starym czerpakiem) 2016-03-14 07:59
Obwieszczenie 2016-02-17 11:12
OBWIESZCZENIE - INFORMACJA Prezydenta Grudziądza z dnia 03 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo?. 2016-02-05 09:56
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o udzieleniu Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej oraz piętrzenie wód tego kanału 2016-01-29 07:53
Informacja o wszęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowychi roztopowych do rowu wzdłuż ul.Łukasiewicza 2016-01-21 12:20
Informacja o wszczęciu postępowania 2016-01-14 14:06
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla przy ulicy Dębowej 10 w Grudziądzu. 2016-01-11 10:23
Informacja o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłącza kablowego SN ? 15 kV pod dnem Kanałem Trynka w km 4 + 850 (dz. nr 1, obręb 163). 2015-12-18 12:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę budowli piętrzącej i piętrzenie wód Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej 2015-11-19 11:39
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę budowli piętrzącej i piętrzenie wód Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej 2015-11-19 11:37
Informacja o wszęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków komunalnych ul.Królowej Jadwigi 33 (dz. nr 23 obr.6) 2015-10-15 15:22
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 października 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w km 0+800 gm. m. Grudziądz. 2015-10-13 11:14
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na wniosek Pani Joanny Łukaszewskiej, firma Lacerta Analizy Środowiskowe, ul. 10 lutego 33, pokój 511, 81-364 Gdynia działającej z pełnomocnictwa: Pianti Harvest & Weinberger Capital Support Sp. z o.o., ul. Norwida 2/211, 80-280 Gdańsk, dla przedsięwzięcia polegającego na Realizacji zakładu recyklingu ? termokatalicznego przetwarzania odpadów sztucznych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 261/8 w Grudziądzu. 2015-08-19 09:15
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pochodzących ze Stacji Paliw STATOIL ul. Piłsudskiego 2 2015-08-05 12:34
Podjęcie zawieszonego postanowieniem Prezydenta Grudziądza z dnia 27 stycznia 2015 r. znak GK-I.6220.32.2014, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo. 2015-07-16 08:23
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej przy ul.Południowej 2015-07-08 14:26
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągu przez Kanał Trynka w km 8+630 (dz. nr 3 obr. 159), przy ulicy Szarotkowej. 2015-06-29 08:47
Informacja o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizaowanej na Stacji ORLEN przy ul.Chełmińskiej 173 2015-06-25 15:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej MrGarden w Grudziądzu wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. 2015-05-20 10:31
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Trynka wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej i Zakładu Pellet 2015-05-05 10:50
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej Dn 500 w kierunku O/M Strzemięcin od komory KL1 do K69/1. 2015-04-28 14:21
Informacja - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 2015-04-10 11:19
Informacja 2015-03-17 09:07
Informacja 2015-02-27 15:01
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 27 stycznia 2015 r. znak GK-I.6220.32.2014 informujące o wydaniu postanowień o ustaleniu zakresu raportu oraz zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo. 2015-01-28 13:17
Zawiadomienie - Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 19 grudnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo 2014-12-19 11:44
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. przy ulicy Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu przedsięwzięcia pn. Budowa kolektora wody surowej i rurociągu wodociągowego magistralnego do przesyłania wody do stacji uzdatniania wody. 2014-12-19 11:42
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci gazu średniego ciśnienia pod Kanałem Trynka (dz. nr 64, obręb 15) 2014-12-09 10:09
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Lakiernia frontów meblowych na działce nr 10/17 obr. 63 przy ulicy Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu?. 2014-11-25 11:25
Informacja 2014-10-27 14:41
Informacja o wszczęciu postępowania ws pozwolenia wodnoprawnego na przejście przez Rów Herrmana sieci elektroenergetycznej i sieci teletechnicznej. 2014-09-15 15:10
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Cegielnianego wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi przy ul.Kwidzyńskiej oraz wykonanie wylotu kanalizacyjnego w hm 31+80. 2014-08-29 09:48
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w obiekcie Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o. zlokalizowanych w Grudziądzu. 2014-08-18 12:28
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi dla Elter Networks Toruń SA. 2014-07-30 10:17
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Masmal Dairy Spółka z o.o. o nową linię technologiczną do suszenia serwatki, na działce nr 8/146 obręb 137 przy ulicy Magazynowej 8 w Grudziądzu. 2014-07-08 09:29
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w miejscowości Grudziądz na działce nr 85 obręb 159 przy ulicy Szarotkowej 1a, planowanego przez ERMET RECYKLING, Patryki 60 k/Olsztyna, 11-030 Purda 2014-06-17 11:45
Obwieszczenie o wygaśnięciu punktu III. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09 czerwca 2010 r. znak GK.I.7624-1-5/2010, wydanej z upoważnienia Prezydenta Grudziądza przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w sprawie nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów hałasu w rejonie ogródków działkowych tj. w km 2+580 po stronie wschodniej planowanej inwestycji. 2014-04-15 09:03
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu o obiekty produkcyjno - magazynowe i techniczne wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu ulica Parkowa 56. 2014-04-02 13:28
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Separacja tworzyw sztucznych wraz z rozdzieleniem na frakcję lekką i ciężką oraz mielenie tworzyw w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 1/1 przy ulicy Maciejkowej 6 w Grudziądzu – inwestor LAURECE Rafał Mielniczuk z siedzibą przy ulicy Dębowej 26 w Grudziądzu. 2014-03-19 08:19
Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Trynka wód opadowych i roztopowych z terenu Browary Grudziądz przy ul. Sikorskiego 35 w Grudziądzu i wykonanie wylotów kanalizacyjnych 2014-01-23 15:03
Informacja 2013-12-10 17:07
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-11-19 11:42
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zawiadomienia stron o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-10-30 09:22
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wydania postanowienia znak GK-I.6220.30.2013 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-10-30 09:21
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 18 października 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie-Grudziądz Strzemięcin-Żur 2013-10-22 09:39
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie lakiernio-blacharni przy ulicy Por. Krzycha 2 w Grudziądzu. 2013-10-22 09:38
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kompleksu wojskowego przy ul.Legionów do Kanału Trynka 2013-10-17 11:11
Informacja o wczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji będącej własnością MWiO ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego 2013-09-23 08:13
Przesłanie wniosku oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie ? Grudziądz Strzemięcin - Żur, do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. 2013-09-18 08:42
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie ? Grudziądz Strzemięcin ? Żur. 2013-09-18 08:41
Przesłanie wniosku oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. 2013-09-18 08:40
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-09-18 08:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energie elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 8333 sztuk o łącznej mocy do 1999920 W, wrazz przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 119/1 i 121/2 w miejscowości Mokre, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki. 2013-09-06 09:20
Informacja 2013-08-16 14:54
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na fragmencie działki 8/23 obręb 137 przy ulicy Składowej 2013-07-29 13:09
Informacja 2013-07-23 11:13
Informacja 2013-07-23 11:12
Informacja 2013-07-15 08:26
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb spółki ze studni nr 1 (dz. nr 4/7, obręb 84) zlokalizowanej przy ul.Droga Łąkowa 59 a w Grudziądzu. 2013-07-08 14:26
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb spółki ze studni nr 1 (dz. nr 4/7, obręb 84) zlokalizowanej przy ul.Droga Łąkowa 59 a w Grudziądzu. 2013-07-08 14:25
Postępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód Kanału Trynka dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej 2013-06-12 14:41
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-06-10 08:16
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali montażowej na terenie zakładu Venture Industries Sp. z o.o. Oddział Grudziądz przy ulicy Lotniczej 21A w Grudziądzu. 2013-06-10 08:15
Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap : Monitoring Starego Miasta " 2013-05-23 14:11
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście nad krytym odcinkiem Rowu Hermana przy ul.Droga Łąkowa rurociągiem ciepłowniczym 2013-03-26 09:42
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście przez Kanał Trynka w km 1+106 przy ul.Młyńskiej-Nad Trynką w Grudziądzu (dz. 34/3 obr. 37) gazociągu średniego ciśnienia dla zasilania Zakładu Karnego Nr 1 2013-03-13 11:29
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji paliw LOTOS nr 207 przy ul.Chełmińskiej 117 w Grudziądzu 2013-03-12 15:04
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska pochodzących z Samoobsługowego Domu Towarowego real,- przy ul.Południowej 8 w Grudziądzu 2013-02-27 15:25
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia ENERGA - OPERATOR SA pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód Kanału Trynka ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Rejonu Dystrybucji Grudziądz przy ul. C.Skłodowskiej 2013-02-04 07:50
informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2013-01-17 10:56
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa trzystanowiskowego budynku warsztatu naprawy samochodów ciężarowych wraz z wydzieloną częścią biurową, handlową, magazynową oraz socjalną na działkach nr 23/12 i 23/13 obręb geodezyjny Grudziądz w miejscowości Grudziądz przy ulicy Droga Mazowiecka. 2013-01-15 09:58
nformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód powierzchniowych z rzeki Maruszy w km 5+350 (dz. nr 24/2, obr. 145) dla potrzeb nawadniania ogródków działkowych - ROD im. XX-lecia. 2013-01-08 14:09
Informacja o wszęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji będącej własnością MWiO Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe, zbieranych wewnętrzną siecią kanalizacyjną Wojskowych Zakładów Uzbrojenia 2012-12-21 13:04
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu. 2012-12-05 12:06
Umorzenie postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz z przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu. 2012-11-08 11:20
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i ropztopowych do Rowu Hermana 2012-11-05 10:01
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2012-11-07 08:42
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na budynek o funkcji usługowo-magazynowej wraz z dobudową rampy oraz części budynku na funkcję produkcyjną (rozbiór kurczaka) na działce nr 12/49 obręb 63 przy ulicy Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu. 2012-10-26 13:54
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 56. 2012-10-26 13:51
Informacja o wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Stacji Obsługi Nr 1 w Grudziądzu przy ul.Paderewskiego 29 do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 2012-10-26 13:13
Informacja o wszczęciu postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na cieku Rów Hermana (dz. nr 7, obręb 119) w Grudziądzu. 2012-10-26 13:08
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu filii zakładu w Grudziądzu przy ul.Droga Mazowiecka 23 w Grudziądzu do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 2012-10-26 11:41
Infomacja o wszczęciu postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowych oraz blacharni z lakiernią zlokalizowanych przy ulicy Magazynowej 1 w Grudziądzu do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 2012-10-26 11:40
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu projektowanego parkingu przy Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu do Rowu Hermana oraz wykonanie (2 szt.) i likwidacja (1 szt.) wylotów. 2012-10-26 11:38
Obwieszczenie o przesłaniu do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu wniosek strony oraz Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu" 2012-10-22 14:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz z przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu". 2012-10-22 14:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego na osiedlu Rządz w Grudziądzu". 2012-10-22 14:51
Obwieszczenie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego na osiedlu Rządz" 2012-10-22 14:42
Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego na osiedlu Rządz w Grudziądzu". 2012-10-22 14:52
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z TERENU CH UNIA PARK W GRUDZIĄDZU DO ROWU HERMANA 2012-08-29 14:40
Informacja o wszczęciu postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu zakładu do kanalizacji miejskiej. 2012-08-23 08:24
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej przerobu papieru i tektury wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Schumacher Packaging ? Zakład Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 56". 2012-08-17 13:09
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zastawki i piętrzenie wód rowu przy ul.Polnej dla potrzeb stawów rybnych 2012-08-16 11:06
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2012-08-13 08:25
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu" 2012-08-13 08:20
OBWIESZCZENIE o przesłaniu do organów opiniujących wniosku strony oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego na osiedlu Rządz w Grudziądzu" 2012-08-07 09:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego osiedle Rządz w Grudziądzu" 2012-08-07 09:33
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z UL. PADEREWSKIEGO W GRUDZIĄDZU 2012-07-20 14:32
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2012-07-11 08:22
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2012-07-02 15:21
Obwieszczenie o wydania postanowienia z dnia 27 czerwca 2012 r. znak GK-I.6220.7.2012 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. ?Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu?. 2012-06-28 08:46
Obwieszczenie o nałożeniu postanowieniem z dnia 27 czerwca 2012 r. znak GK-I.6220.7.2012 obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu?. 2012-06-28 08:45
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE DO ROWU HERMANA WÓD OPADOWYCH ROZTOPOWYCH Z TERENU NIERUCHOMOSCI ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. RAPACKIEGO 22 W GRUDZIĄDZU 2012-06-12 08:56
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MICKIEWICZA W GRUDZIĄDZU 2012-05-23 14:46
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie z terenu magazynu artykułów spożywczych i budynku socjalno-biurowego /dz. nr 7/16, obręb 19/ ścieków bytowych do ziemi, ścieków deszczowych do Rowu Hermana ?A? /dz. nr 19, obręb 70/ oraz wykonanie urządzenia wodnego ? wylotu 2012-04-27 13:50
Informacja o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków dla Grudziądzkiej Spółdzielni Mleczarskiej 2012-04-19 13:06
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA PRZEJŚCIE GAZOCIĄGU NISKIEGO CISNIENIA PRZEZ RÓW HERMANA "a" POD PZREPUSTEM PRZY UL. KUNICKIEGO W GRUDZIĄDZU 2012-03-30 10:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zbieranie, sortowanie, belowanie i magazynowanie odpadów opakowaniowych przy ulicy Mieczykowej 4" 2012-03-14 14:41
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB POMPY CIEPŁA ORAZ ODPROWADZENIA WÓD DO GRUNTU DZ NR 24/7 OBR 154 W GRUDZIĄDZU 2012-01-26 09:34
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH 2012-01-18 07:49
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WYKONANIE 4 STAWÓW RYBNYCH W GRUDZIĄDZU 2012-01-17 08:35
DECYZJA śRODOWISKOWA "mODERNIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W RUDNIKU" 2012-01-09 14:48