herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 198/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz

                                       ZARZĄDZENIE NR 198/17

                                    PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                        z dnia 19 maja 2017r.

                                                  w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz

 

 Na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1. Nie wykonać przysługującego gminie – miasto Grudziądz prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71 i nr 70/2 o łącznej powierzchni 526 m2 w obr. 149 położonej w Grudziądzu przy ul. Tatrzańskiej, zapisaną w KW TO1U/00024703/3 jako własność Eugeniusza Ryszarda Frencel i Grażyny Frencel.

§ 2. Nie wykonać przysługującego gminie – miasto Grudziądz prawa pierwokupu udziału wynoszącego 4/104 części w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Metalowców, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 76/9 w obr. 141 o powierzchni 1.284 m² (na której usytuowane są garaże blaszane nietrwale związane z gruntem), zapisaną w KW TO1U/00034750/0 jako własność Skarbu Państwa, będąca między innymi w użytkowaniu wieczystym w 4/104 częściach Dariusza Nieradka i Hanny Krystyny Nieradka.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 19-05-2017 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-06-2017 07:42