herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 219/17 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-06-14 08:13
ZARZĄDZENIE NR 218/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kasprowicza o oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 08:12
ZARZĄDZENIE NR 217/17 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku 2017-06-14 08:11
ZARZĄDZENIE NR 216/17 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2017-06-14 08:10
ZARZĄDZENIE NR 215/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 08:09
ZARZĄDZENIE NR 214/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców, warzyw i kwiatów 2017-06-14 08:08
ZARZĄDZENIE NR 213/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tatrzańskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 08:07
ZARZĄDZENIE NR 212/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wyspiańskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 08:06
ZARZĄDZENIE NR 211/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Reymonta oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 08:05
ZARZĄDZENIE NR 210/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 08:02
ZARZĄDZENIE NR 209/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 07:59
ZARZĄDZENIE NR 208/17 w sprawie oddania w dzierżawę,w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonych w Grudziądzu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-26 13:35
ZARZĄDZENIE NR 207/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Elizy Orzeszkowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 07:57
ZARZĄDZENIE NR 206/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 07:56
ZARZĄDZENIE NR 205/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023" 2017-06-14 07:54
ZARZĄDZENIE NR 204//17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-06-14 07:50
ZARZĄDZENIE NR 203/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018980/3 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2017-06-14 07:49
ZARZĄDZENIE NR 202/17 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera 2017-06-14 07:48
ZARZĄDZENIE NR 201/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-06-14 07:47
ZARZĄDZENIE NR 200/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-06-14 07:46
ZARZĄDZENIE NR 199/17 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu 2017-06-14 07:44
ZARZĄDZENIE NR 198/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-06-14 07:42
ZARZĄDZENIE NR 197/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-06-14 07:41
ZARZĄDZENIE NR 196/17 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2017-06-14 07:40
ZARZĄDZENIE NR 195/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok 2017-06-14 07:39
ZARZĄDZENIE NR 194/17 w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza 2017-07-13 13:04
ZARZĄDZENIE NR 193/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-06-14 07:33
ZARZĄDZENIE NR 192/17 zmieniające Zarządzenie Nr 162/17 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 – Specjalnej w Grudziądzu 2017-06-14 07:32
ZARZĄDZENIE NR 191/17 zmieniające Zarządzenie Nr 161/17 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Grudziądzu 2017-06-14 07:31
ZARZĄDZENIE NR 190/17 zmieniające Zarządzenie Nr 160/17 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu 2017-05-30 08:41
ZARZĄDZENIE NR 189/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-06-14 08:31
ZARZĄDZENIE NR 188/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-05-30 08:40
ZARZĄDZENIE NR 187/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2017-05-30 08:39
ZARZĄDZENIE NR 186/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-05-30 08:38
ZARZĄDZENIE NR 185/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-05-30 08:30
ZARZĄDZENIE NR 184/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-05-30 08:27
ZARZĄDZENIE NR 183/17 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego w celu prowadzenia Targowiska Hurtowego w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-05-30 08:26
ZARZĄDZENIE NR 182/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al.23 Stycznia,z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-05-30 08:16
ZARZĄDZENIE NR 181/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Konarskiego, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców, warzyw i kwiatów 2017-05-30 08:14
ZARZĄDZENIE NR 180/17 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2017 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" 2017-05-30 08:13
ZARZĄDZENIE NR 179/17 w sprawie: upoważnienia do czynności organu w sprawach związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, w tym wydawania zezwoleń, o których mowa w art.65 i n. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 2017-07-07 10:58
ZARZĄDZENIE NR 178/17 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2017-05-30 08:10
ZARZĄDZENIE NR 177/17 ANULOWANY 2017-05-30 08:09
ZARZĄDZENIE NR 176/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Śródmieście" w Grudziądzu 2017-05-30 08:08
ZARZĄDZENIE NR 175/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kopernik" w Grudziądzu 2017-05-30 08:07
ZARZĄDZENIE NR 174/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Tarpno" w Grudziądzu 2017-05-30 08:07
ZARZĄDZENIE NR 173/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Lotnisko" w Grudziądzu 2017-05-30 08:06
ZARZĄDZENIE NR 172/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Strzemięcin" w Grudziądzu 2017-05-30 08:05
ZARZĄDZENIE NR 171/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Rządz" w Grudziądzu 2017-05-30 08:04
ZARZĄDZENIE NR 170/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu 2017-05-30 08:02
ZARZĄDZENIE NR 169/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu 2017-05-30 08:02
ZARZĄDZENIE NR 168/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu 2017-05-30 08:01
ZARZĄDZENIE NR 167/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 2017-05-30 08:00
ZARZĄDZENIE NR 166/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 2017-05-30 08:00
ZARZĄDZENIE NR 165/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2017-05-30 07:59
ZARZĄDZENIE NR 164/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2017-05-30 07:59
ZARZĄDZENIE NR 163/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2017-05-30 07:58
ZARZĄDZENIE NR 162/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 - Specjalnej w Grudziądzu 2017-05-30 07:58
ZARZĄDZENIE NR 161/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Grudziądzu 2017-05-30 07:57
ZARZĄDZENIE NR 160/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu 2017-05-30 07:55