herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądza - aktualizacja"

Grudziądz, 5 października 2017 roku

GK-I.602.10.2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Grudziądza

o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz - aktualizacja”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz - aktualizacja” (zwanego dalej: PGN).

Przedmiotem PGN jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Celem strategicznym PGN jest dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju społecznego-gospodarczego miasta Grudziądza do 2020 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną.

Opracowywany dokument jest aktualizacją uchwalonego wcześniej „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz” .

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionego dokumentu - w terminie od 6 do 27 października 2017 roku:

1. W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, budynek C,
pok. 4 (sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) – w godzinach pracy Urzędu (tj. w poniedziałek, środę, czwartek od 7.00 do 15.30, we wtorek od 7.30 do 16.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00),

2. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (http://www.grudziadz.pl),
na stronie Biuletynu Publicznego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (http://www.bip.grudziadz.pl – w dziale Informacje - Ochrona środowiska) .

Jednocześnie zawiadamiam, że uwagi lub wnioski do projektu ww. dokumentu można składać w terminie od 6 do 27 października 2017 roku w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej jego przesłanie na adres: Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Funduszy Europejskich, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, budynek C, pok. 4 (sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) – w godzinach pracy Urzędu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej [bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.)] poprzez przesłanie uwag na adres e-mail: gk@um.grudziadz.pl.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu (tj. po 27 października 2017 roku) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag lub wniosków jest Prezydent Grudziądza.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 05-10-2017 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2017 13:53