herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 419/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz.

ZARZĄDZENIE NR 419/17

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                                     z dnia 09 października 2017 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz.

Na podstawie art. 110 ust.1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Nie wykonać przysługującego gminie – miasto Grudziądz prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1/30 część w nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Lipowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 204/18 w obr. 162 o powierzchni 728 m2 (stanowiącą drogę dojazdową) zapisanej w KW TO1U/00056534/0 między innymi jako współwłasność w 16/30 częściach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 12-10-2017 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-10-2017 10:52