herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 453/17 w sprawie aktualizacji podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjnych na 2017 rok dla publicznych i niepublicznych szkół/placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż gmina-miasto Grudziądz 2017-12-08 08:30
ZARZĄDZENIE NR 452/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-11-23 10:17
ZARZĄDZENIE NR 451/17 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Joanny Sobczak 2017-12-08 08:29
ZARZĄDZENIE NR 450/17 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Hanny Hamelskiej 2017-12-08 08:28
ZARZĄDZENIE NR 449/17 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Witolda Mazura 2017-12-08 08:28
ZARZĄDZENIE NR 448/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-11-23 10:16
ZARZĄDZENIE NR 447/17 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-11-23 10:06
ZARZĄDZENIE NR 446/17 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2017-11-23 10:15
ZARZĄDZENIE NR 445/17 ANULOWANO 2017-11-23 10:14
ZARZĄDZENIE NR 444/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-11-23 10:14
ZARZĄDZENIE NR 443/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-11-23 10:06
ZARZĄDZENIE NR 442/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2017-11-23 10:05
ZARZĄDZENIE NR 441/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok 2017-12-08 08:27
ZARZĄDZENIE NR 440/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2017-11-14 14:11
ZARZĄDZENIE NR 439/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00024180/0 na rzecz gminy – miasto Grudziądz 2017-11-14 14:09
ZARZĄDZENIE NR 438/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-11-14 14:09
ZARZĄDZENIE NR 437/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-11-14 14:08
ZARZĄDZENIE NR 436/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2017-11-14 14:07
ZARZĄDZENIE NR 435/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2017-11-14 14:06
ZARZĄDZENIE NR 434/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, prawem służebności przesyłu 2017-11-14 11:57
ZARZĄDZENIE NR 433/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-11-14 11:55
ZARZĄDZENIE NR 432/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-11-14 10:37
ZARZĄDZENIE NR 431/17 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-11-23 09:56
ZARZĄDZENIE NR 430/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-11-14 10:35
ZARZĄDZENIE NR 429/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-11-14 10:35
ZARZĄDZENIE NR 428/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2017-11-23 10:03
ZARZĄDZENIE NR 427/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-11-14 10:33
ZARZĄDZENIE NR 426/17 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza kosultacji projektu "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-14 10:32
ZARZĄDZENIE NR 425/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-14 09:46
ZARZĄDZENIE NR 424/17 w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania 2017-11-14 08:56
ZARZĄDZENIE NR 423/17 w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Grudziądza. 2017-11-14 08:51
ZARZĄDZENIE NR 422/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-10-31 12:58
ZARZĄDZENIE NR 421/17 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2017-10-30 10:58
ZARZĄDZENIE NR 420/17 w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego 2017-10-30 10:54
ZARZĄDZENIE NR 419/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2017-10-30 10:52
ZARZĄDZENIE NR 418/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2017-10-30 10:51
ZARZĄDZENIE NR 417/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2017-10-30 10:51
ZARZĄDZENIE NR 416/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2017-10-30 10:50
ZARZĄDZENIE NR 415/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2017-10-30 10:49
ZARZĄDZENIE NR 414/17 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania Gminnej Grupy Zakupowej 2017-10-30 10:48
ZARZĄDZENIE NR 413/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wąskiej 20 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-10-30 10:47