herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 494/17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2017-12-22 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 493/17 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Julitty Nowakowskiej 2017-12-22 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 492/17 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Marka Porczyńskiego. 2017-12-22 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 491/17 w sprawie odwołania ze składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Marka Pałczyńskiego. 2017-12-22 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 490/17 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2017-12-22 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 489/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-12-22 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 488/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-22 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 487/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-22 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 486/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-22 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 485/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-22 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 484/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-22 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 483/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-22 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 482/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-22 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 481/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-22 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 480/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-22 11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 479/17 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2018-01-03 07:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok 2018-01-03 07:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-12-22 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/17 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-12-22 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/17 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu 2017-12-22 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2017-12-22 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-12-22 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00001840/8 na rzecz Skarbu Państwa 2017-12-22 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/17 w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy – miasto Grudziądz 2017-12-22 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/17 zmieniające Zarządzenie nr 188/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 maja 2017r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-12-22 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/17 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom gminy-miasto Grudziądz 2017-12-22 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2017-11-23 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/17 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Juliana Szychowskiego 2017-12-22 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/17 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Dagmary Łomnickiej 2017-12-22 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/17 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej 2017-11-23 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-11-23 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-11-23 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-11-23 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/17 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018 - 2031 2017-11-23 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/17 w sprawie projektu budżetu na 2018 rok 2017-11-23 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenia Prezydenta Grudziądza zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2017-11-23 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/17 w sprawie zwolnienia od obciążenia hipoteką przymusową części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 168/31 w obrębie 141, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00034367/8 2017-12-22 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/17 w sprawie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ?zastrzeżone? w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2017-12-22 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-11-23 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Województwa Kujawsko – Pomorskiego przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 2017-11-23 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sztumskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-11-23 10:28