herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 11/18 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 11/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 10 stycznia 2018 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych pn.: „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)”, „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” powołuję komisję konkursową w składzie:

 1. Beata Przybylska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – przewodnicząca komisji;
 2. Marlena Kotlewska-Cegłowska – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wsparcia Społecznego w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
 3. Milena Kubik – referent w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 2. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” powołuję komisję konkursową w składzie:

 1. Sławomira Gajewska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – przewodnicząca komisji;
 2. Beata Przybylska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
 3. Kamilla Wiśniewska – inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Turystyka i krajoznawstwo” powołuję komisję konkursową w składzie:

 1. Małgorzata Sadowska-Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – przewodnicząca komisji;
 2. Beata Przybylska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
 3. Paulina Zielaskowska – inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 4. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” powołuję komisję konkursową w składzie:

 1. Małgorzata Sadowska-Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – przewodnicząca komisji;
 2. Beata Przybylska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
 3. Kinga Bączkowska – Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
 4. Ewelina Klucznik – referent w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów: Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 11-01-2018 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 22-01-2018 08:11