herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 47/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR  47/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 5 lutego 2018 r.

 

w sprawie upoważnienia  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 

 

             Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)  oraz art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

    § 1. Upoważniam Panią Roksanę KLEMPERT – kierownika Referatu Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw  z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych.

 

    §  2.   Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy pozostające we właściwości Referatu Budownictwa oraz w zakresie spraw pozostających we właściwości Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego w czasie nieobecności naczelnika Wydziału.

 

    §  3.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

    §  4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 23-02-2018 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2018 11:28