herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 96/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz.

ZARZĄDZENIE NR 96/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                                       z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz.

Na podstawie art. 110 ust.1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121) zarządzam co następuje:

§ 1. Nie wykonać przysługującego gminie – miasto Grudziądz prawa pierwokupu udziału wynoszącego 22/696 części w nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zimowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 46/24 w obr. 144 o powierzchni 1055 m2 (stanowiącą drogę dojazdową) zapisaną w KW TO1U/00035348/6 między innymi jako współwłasność w 9/348 częściach Lidii Pawskiej, w 1/348 części Gracjana Mariusza Kamińskiego oraz w 1/348 części Kariny Agnieszki Kamińskiej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 13-04-2018 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-04-2018 08:04