herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/18 w sprawie określenia działań służących realizacji w 2018 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" 2018-05-08 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/18 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2018-05-08 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-05-08 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-05-08 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-05-08 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/18 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2018-05-08 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bora Komorowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-05-08 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego / Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-05-08 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-05-08 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-05-08 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/18 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2018-05-08 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-04-24 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/18 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2018-05-08 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2018-05-08 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2018-05-08 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-05-07 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Polskich Skrzydeł oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-05-07 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia. 2018-05-07 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2018-05-07 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Czerwonodwornej 4 2018-04-24 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/18 w sprawie przyznania nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2018-04-24 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 61 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-05-07 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-04-19 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-04-19 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego / Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-04-24 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/18 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-04-24 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/18 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania "Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi" 2018-04-19 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-04-19 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-04-19 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-04-19 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2018-04-19 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2018-04-11 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2018-04-11 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-04-05 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-04-05 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2018-04-11 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-04-05 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-04-05 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-04-05 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-04-05 08:08