herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 126/18 w sprawie objęcia udziałów w Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 126/2018

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 7 maja 2018 r.

 

w sprawie objęcia udziałów w Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), stosownie do uchwały Nr XLV/151/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wnosi się wkład pieniężny w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na podwyższenie kapitału zakładowego Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu, poprzez objęcie dodatkowych 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) każdy.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Kulpa 08-05-2018 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 18-05-2018 12:40