herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2018-07-26 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Grudziądz przeznaczonych do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym 2018-08-13 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2018-07-26 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-06-06 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-06-06 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/18 w sprawie powołania Lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 2018-06-15 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-06-06 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-06-06 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2018-06-06 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-06-06 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/18 zmieniające Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Grudziądzu 2018-06-06 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/18 zmieniające Zarządzenie Nr 137/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Grudziądzu 2018-06-06 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/18 zmieniające Zarządzenie Nr 136/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu 2018-06-06 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/18 zmieniające Zarządzenie Nr 135/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu 2018-06-06 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/18 zmieniające Zarządzenie Nr 134/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2018-06-06 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/18 zmieniające Zarządzenie Nr 133/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu 2018-06-06 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkalnego w Grudziądzu lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne 2018-06-06 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców i warzyw 2018-06-06 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/18 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Aleja Żwirki, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-06-06 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/18 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2018-06-06 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-06-06 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/18 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu 2018-06-06 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrówki oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-06-15 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00011299/3 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2018-06-06 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2018-06-06 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-06-06 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-06-06 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-06-06 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-06-06 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-06-06 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto prawem służebności przesyłu 2018-06-06 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2018-06-06 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-06-06 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-06-06 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Grudziądzu 2018-06-06 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Grudziądzu 2018-06-06 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu 2018-06-06 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu 2018-06-06 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2018-06-06 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu 2018-06-06 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/18 w sprawie Zasad postępowania podmiotów zobowiązanych przy wykonywaniu przez radnego prawa 2018-06-06 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/18 w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego 2018-06-06 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/18 w sprawie odwołania ze składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Mirosława Trestki. 2018-06-15 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/18 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2018-05-18 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-05-21 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-05-18 12:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/18 w sprawie objęcia udziałów w Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu 2018-05-18 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/18 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2018-05-18 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/18 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2018-05-18 12:39