herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 141/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 141/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 14 maja 2018 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla  dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej” ogłoszonym w dniu 6 kwietnia 2018 r., powołuję komisję konkursową w składzie:

    1. Barbara Płochocka – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;
    2. Monika Wiśniewska – starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;
    3. Marlena Kotlewska-Cegłowska – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wsparcia Społecznego Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 14-05-2018 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 07:56