herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 144/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 144/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz
§ 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomości stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz położone w Grudziądzu przy ul. Ignacego Paderewskiego, oznaczone jako działki:

  • nr 18 w obrębie 16 o powierzchni 0.0026 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00058449/1,
  • nr 21/4 o powierzchni 0.0007 ha oraz nr 21/6 o powierzchni 0.0317 ha w obrębie 16, dla których prowadzona jest księga wieczysta TO1U/00019114/9,

na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Grudziądzu oznaczonej jako działka nr 20 w obrębie 16 o powierzchni 0.3772 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00005346/3.

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej celem zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej uzyskają prawo przejścia i przejazdu przez teren nieruchomości obciążonych opisanych w § 1 ust. 1.

3. Zakres służebności obejmuje całe nieruchomości oznaczone jako działki nr 18 i nr 21/4 oraz część działki nr 21/6 na długości 30 m i całej szerokości, prowadzącą od nieruchomości władnącej w kierunku zjazdu do ulicy Ignacego Paderewskiego.

4. Graficzny obraz służebności drogowej przedstawia załączona mapa.

5. Wykonywanie służebności gruntowej następuje za rocznym wynagrodzeniem w wysokości 142,00 zł + należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 31 marca każdego roku. Pierwsze wynagrodzenie w wysokości 174,66 zł w tym podatek VAT 23 %, tj. 32,66 zł należało będzie uiścić w terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej ustanowienia służebności.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 15-05-2018 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 07:59