herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 148/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 148/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 kwietnia 2018 r. na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy
       społecznej”.

  2. Realizację zadania zlecono Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy  Kras w Lublinie, któremu na realizację zadania przyznano dotację w kwocie 60.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 17-05-2018 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 08:26