herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 134/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 134/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 11 maja 2018 r.

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu w następującym składzie:

 

 1. przedstawiciele organu prowadzącego:
 1. Sławomira Gajewska – Przewodnicząca,
 2. Joanna Iwanowska,
 3. Piotr Jezierski;

 

 1. przedstawiciele Kuratorium Oświaty:
 1. Jolanta Gruchlik,
 2. Monika Skałecka,
 3. Irena Zielińska;

           

 1. przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
 1. Jolanta Wojciechowska,
 2. Maciej Kikulski;

 

 1. przedstawiciele Rady Rodziców:
 1. Katarzyna Wierzbowska,
 2. Joanna Stefańska;

 

 1. przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: Róża Lewandowska (w przypadku nieobecności – Barbara Grajczak-Migawa, Marek Grzebieniewski),

 

 1. przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty: Wiesława Muzal (w przypadku nieobecności – Henryk Sokołowski).

 

§ 2. Komisja działa w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz  trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587).

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 17-05-2018 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 07:50