herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 136/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 136/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 11 maja 2018 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu w następującym składzie:

 

 1. przedstawiciele organu prowadzącego:
 1. Sławomira Gajewska – Przewodnicząca,
 2. Joanna Iwanowska,
 3. Piotr Jezierski;

 

 1. przedstawiciele Kuratorium Oświaty:
 1. Kazimierz Burek,
 2. Joanna Rek,
 3. Danuta Brzóska-Ciechanowska;

           

 1. przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
 1. Michał Bruski,
 2. Małgorzata Gembka;

 

 1. przedstawiciele Rady Rodziców:
 1. Katarzyna Kaczorowska,
 2. Jolanta Schoenwald;

 

 1. przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: Róża Lewandowska (w przypadku nieobecności – Barbara Grajczak-Migawa, Marek Grzebieniewski),

 

 1. przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty: Henryk Sokołowski (w przypadku nieobecności – Barbara Bejger).

 

§ 2. Komisja działa w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz  trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587).

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 17-05-2018 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 07:52