herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 157/18 zmieniające Zarządzenie Nr 133/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 157/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 23 maja 2018 r.

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 133/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu

 

 

 

            Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 133/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawiciele Kuratorium Oświaty:

  1. Kazimierz Burek,
  2. Joanna Rek,
  3. Danuta Brzóska-Ciechanowska;”,

 

  1. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

 „5) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: Mirosława Kupczyk,”.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 24-05-2018 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 09:00