herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 167/18 w sprawie powołania Lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022

ZARZĄDZENIE NR 167/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 maja 2018 r.

 

w sprawie powołania Lokalnego zespołu koordynującego realizację

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022

 

Na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 2237 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Lokalny zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

1) Beata Przybylska – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego - Przewodnicząca Zespołu;

2) Aleksandra Kotewicz – przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej;

3) Jolanta Zarębska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

4) Anna Laskowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy;

5) Monika Makowska – przedstawiciel Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego;

6) Sławomira Gajewska – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego;

7) Hanna Lewandowska – przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

8) Beata Wyczyńska – Hoppe – przedstawiciel Grudziądzkiego Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty.

 

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1) koordynacja realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022,

2) koordynacja i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

 

§ 3. 1. Posiedzenia Zespołu zwoływane przez Przewodniczącego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.

  1. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu w roli ekspertów (z głosem doradczym) osoby spoza jego składu.
  2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 2 nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
  3. Obsługę Zespołu zapewnia Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 07-06-2018 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-06-2018 07:48