herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 252/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                                                            ZARZĄDZENIE NR 252 /18

                                                           PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                    z dnia 19 lipca 2018r.

w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Zarządu Miasta Grudziądza Nr 408/98 z dnia 5 czerwca 1998r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność miasta Grudziądza zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej, w obr. 119, stanowiącą część działki nr 38/4, o pow. 1.380 m2, zapisaną w KW TO1U/00018908/5, do zagospodarowania na cele rolnicze.

2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę określonej w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 19-07-2018 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 11:58