herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego w Grudziądzu 2018-08-30 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu 2018-08-30 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu 2018-08-30 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Grudziądzu 2018-08-30 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2018-08-30 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu 2018-08-30 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-08-30 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-08-30 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-07-27 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kunickiego 30, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-08-03 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-07-27 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/18 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium na II półrocze 2018 roku) 2018-07-27 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu procedur w zakresie wymiaru podatków, kontroli podatkowej, poboru, ewidencji, windykacji i egzekucji dochodów publicznoprawnych i cywilnoprawnych 2018-08-30 12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 2018-08-30 12:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-07-27 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w ramach regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim" 2018-07-27 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/18 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Armii Krajowej 2018-08-30 12:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-07-27 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kunickiego 49, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-07-27 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-07-27 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/18 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-07-27 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/18 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Lipowej 2018-08-30 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:20
dokument ZZARZĄDZENIE NR 225/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-27 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-07-27 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2018-07-27 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-07-27 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-07-27 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie – miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2018-07-27 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-07-27 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-07-27 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/18 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2018-07-27 10:09