herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 273/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                                                                     ZARZĄDZENIE NR 273/18

                                                                   PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                     z dnia 09 sierpnia 2018r.

w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018r., poz. 121 z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/163/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2005r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005r. Nr 124, poz. 2099 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego w obr. 113, stanowiącą działkę nr 24/86 o powierzchni 17,00 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1U/00019686/9, zabudowaną garażem murowanym.

2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę określonej w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 09-08-2018 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-08-2018 12:23