herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 286/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start

ZARZĄDZENIE NR 286/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start

 

Na podstawie § 8 ust. 1 - 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start niżej wymienione osoby:

1) Panią Jolantę Zarębską – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

2) Panią Katarzynę Kminikowską – Kierownika Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

3) Panią Małgorzatę Gackowską – Zastępcę Kierownika Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 2. Upoważniam do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start na inne dzieci oraz osoby uczące się nie wymienione w § 1, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start niżej wymienione osoby:

1) Panią Monikę Łagodę – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

2) Pana Dariusza Nowickiego – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

3) Panią Patrycję Błażyńską – Zastępcę Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

4) Panią Sylwię Noculak - Starszego Inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 203/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 20-08-2018 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-08-2018 12:33